Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Aktualności

Zapraszamy mieszkańców Goliny do udziału w projekcie "Kultura łączy pokolenia"
Środa, 22 Marzec 2017 | Przeczytany 1037 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

baner - SWW           

    Serdecznie zapraszamy mieszkańców Goliny w powiecie konińskim (młodzież, osoby dorosłe i seniorów) do uczestnictwa w niezwykłym projekcie międzypokoleniowym „Kultura łączy pokolenia”.

Jego celem jest rozwijanie kompetencji kulturalnych, społecznych, osobistych oraz pobudzanie kreatywności i ekspresji kulturalnej lokalnej społeczności oraz stwarzanie przestrzeni do ich integracji z pozostałymi członkami małej ojczyzny na rzecz rozwoju i krzewienia lokalnej kultury.

Proponujemy Państwu udział w działaniach, które mają służyć temu aby zarówno osoby dorosłe, starsze i młodzież, mieli okazję ze sobą współpracować, rozmawiać, wymieniać się doświadczeniem oraz nabywać umiejętności, które niezależnie od wieku, pomogą aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalno-społecznym swojej małej ojczyzny.

Więcej…
 

Zapraszamy do udziału w projekcie "Rozsmakowani w kulturze"
Środa, 22 Marzec 2017 | Przeczytany 1118 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

logo asosProjekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego

na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

na lata 2014-2020”

 

Serdecznie zapraszamy osoby w wieku 60+ z terenu gminy Rzgów w powiecie konińskim i Kawęczyn w powiecie tureckim do udziału w projekcie „Rozsmakowani  w kulturze”. Projekt zmierza do wzrostu uczestnictwa seniorów w lokalnej kulturze, pobudzenia zainteresowań twórczością kulturalną i nakierowanie na aktywny w niej udział oraz pozyskanie nowych umiejętności. Służy rozwojowi lokalnej oferty edukacyjno-kulturalnej adresowanej dla przedstawicieli trzeciego wieku.

Proponujemy Państwu udział  w warsztatach integracyjno-rozwojowych, wokalnych, umożliwiających rozwinięcie i pozyskanie nowych umiejętności, niezbędnych w przygotowaniu dzieła, którymi będą skomponowane piosenki lokalne i opracowany śpiewnik.

Więcej…
  
Relacja z konferencji „Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa” na łamach "Gazety Sołeckiej" cz.2
Niedziela, 19 Marzec 2017 | Przeczytany 1072 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

konf cz2

Prawo sobie, a życie sobie

Podczas konferencji w Senacie pt. „Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa” w dniu 31 stycznia br. analizując status prawny sołectwa w kontekście podmiotowości prawnej gminy dr Edyta Hadrowicz, adiunkt i wykładowca akademicki, doradca prawny i ekspert OFOP, postulowała upodmiotowienie sołectwa, które obecnie nie ma prawnej odrębności i nie dysponuje władztwem publicznym. Według niej można by to uczynić poprzez jego kwalifikację jako tzw. ułomnej osoby prawnej, tzn. poprzez przyznanie sołectwu zdolności prawnej w zakresie czynności dokonywanych z tytułu powierzonych mu składników mienia komunalnego.

 

Więcej…
  
Relacja z konferencji „Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa” na łamach "Gazety Sołeckiej"
Czwartek, 16 Luty 2017 | Przeczytany 1121 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Jaki status prawny sołectwa?

O potrzebie wzmocnienia statusu sołectwa i sołtysa dyskutowano w Senacie RP na konferencji „Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa”. Zorganizowała ją w dniu 31 stycznia br. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przy współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów. W dyskusji zarysowano dwie drogi dojścia do celu: poprzez zmiany ustawowe i poprzez tzw. dobre praktyki. Jak ocenił jeden z prelegentów, poseł Ryszard Wilczyński – obie się nie wykluczają, a z powodzeniem mogą, i powinny, być realizowane dwutorowo. 

Spotkanie otworzył marszałek Stanisław Karczewski, który podkreślił rolę sołtysa w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na wsi. Obrady poprowadzili: senator Piotr Zientarski przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz jej wiceprzewodniczący, senator Andrzej Pająk. W konferencji wziął udział przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego poseł Andrzej Maciejewski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski, prezesi stowarzyszeń sołtysów, sołtysi, liderzy wiejscy, eksperci, naukowcy, samorządowcy i parlamentarzyści.

Grzegorz Ziomek dyrektor Departamentu Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił najnowsze dane dotyczące funduszu sołeckiego, który obecnie wyodrębnia w swoich budżetach prawie 70% gmin w kraju, w których są sołectwa. W 2017 r. gminy przeznaczą na ten cel 445 mln zł, natomiast dopłaty z budżetu państwa wyniosą 130 mln zł. – Duże znaczenie dla funkcjonowania funduszu sołeckiego miała nowa ustawa z 2014 roku, która ułatwiła sołectwom realizację sołeckich przedsięwzięć i jednocześnie zwiększyła współfinansowanie funduszu sołeckiego ze środków państwowych przekazywanych gminom. Wpłynęła także na znaczący wzrost liczby gmin, które zdecydowały się na wprowadzenie u siebie funduszu sołeckiego – powiedział dyr. Ziomek.

Więcej…
  
Wywiad w TV Wielkopolska po konferencji „Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa"
Czwartek, 2 Luty 2017 | Przeczytany 1051 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z uczestnikami konferencji w Senacie, Ireneuszem Niewiarowskim, prezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów i Sławomirem Królakiem prezesem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, sołtysem sołectwa Biskupie w gminie Ślesin, woj. wielkopolskim. Wywiad dostępny TUTAJ

  
Propozycje zmian ustawowych w zakresie wzmocnienia statusu sołectwa i sołtysa przedstawione na konferencji w Senacie
Środa, 1 Luty 2017 | Przeczytany 1068 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

  na strone

W Senacie 31 stycznia 2017 r. dyskutowano o  sołectwie w różnych aspektach ‒ zarówno prawnym, jak i społecznym. Uczestnicy spotkania wskazywali na potrzebę wzmocnienia statusu sołectwa i sołtysa, przedstawili też propozycje zmian ustawowych. Konferencję „Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa” zorganizowała Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.

Otwierając senackie spotkanie, marszałek Stanisław Karczewski podkreślił rolę sołtysa w lokalnym środowisku. Jak mówił, to właśnie sołtys bierze aktywny udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Monika Augustyniak wskazała na inne oprócz funduszu sołeckiego formy partycypacji społecznej, z których może korzystać sołectwo. To: budżet partycypacyjny, inicjatywa uchwałodawcza, konsultacje społeczne czy rady seniorów. Zaproponowała wzmocnienie statusu sołectw poprzez zastosowanie rozwiązania przyjętego w wypadku dzielnic Warszawy. Chodzi o określenie w ustawie o samorządzie gminnym katalogu zadań sołectwa i przekazanie przez gminę środków na ich realizację. Kolejną możliwością może być obligatoryjne powoływanie sołectw, uzależnione na przykład od liczby mieszkańców.

Więcej…
  
Wniosek z inicjatywy mieszkańców
Wtorek, 24 Styczeń 2017 | Przeczytany 1091 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

W naszej gminie mamy od dwóch lat fundusz sołecki. Na początku sierpnia w urzędzie gminy dowiedziałem się, że nasze sołectwo na przyszły rok będzie miało 47,3 tys. zł. Przekazałem naszemu sołtysowi na piśmie wniosek wykorzystania tych pieniędzy z oszacowaniem kosztów, bo wiedziałem, że we wrześniu, na kiedy było zaplanowane zebranie wiejskie nie będzie mnie w Polsce. Chciałem, żeby opłacić naukę języka angielskiego dla dzieci z naszej wsi na zajęciach pozalekcyjnych, ich wyjazdy na basen do miasta powiatowego, bo w naszej gminie nie ma basenu. Największa kwota miała iść na budowę oświetlenia przy drodze gminnej. Było już kilka potrąceń pieszych kiedy robiło się ciemno, więc było to bardzo potrzebne. Sołtys obiecał mi, że przedłoży mój wniosek na zebraniu wiejskim.  Po powrocie dowiedziałem się, że tylko powiedział, że wpłynęły wnioski m.in. ode mnie. Czy sołtys miał prawo tak zrobić? On teraz mówi, że nie złamał prawa, bo mój wniosek nie był od 15 mieszkańców i nikt na zebraniu nie chciał, żeby go przeczytał. Przecież mógł przegłosować go na zebraniu i na pewno ludzie by go poparli. A przeszedł jego wniosek budowy parkingu przed cmentarzem. Chociaż parking ma być przy tej samej drodze gminnej, to moim zdaniem jest mniej pilne niż oświetlenie – pyta mieszkaniec sołectwa K. z woj. mazursko-warmińskiego (nazwisko i adres do wiadomości redakcji). 

Od redakcji: W ustawie o funduszu sołeckim reguluje tę sprawę przepis art. 5 ust. 2. Jest on następujący: „2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa”. Sformułowanie, które się w nim znajduje: „z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa” często jest błędnie rozumiane. A mianowicie dużo osób uważa, że zebranie wiejskie musi głosować nad propozycją zgłoszoną sołtysowi przez każdego mieszkańca. Często jeden mieszkaniec zgłasza jakiś pomysł na piśmie, opatruje go swoim podpisem i jest przekonany, że to jest inicjatywa mieszkańców. Ale nie jest, bo brakuje pod nim podpisów jeszcze czternastu pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 68

fs20d

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy