Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Podsumowanie projektu „ROZSMAKOWANI W KULTURZE”
Czwartek, 12 Kwiecień 2018 | Przeczytany 554 razy | Eksportuj do PDF |

 

Zleceniodawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej, Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Termin realizacji: 1 marca 2017 r. - 31 grudnia 2017 r. 

Gminy objęte projektem: Kawęczyn, Rzgów.

Uczestnicy bezpośredni: osoby  w wieku 60+, w sumie 41 osób.

Cel projektu:

Kształcenie potrzeb i zainteresowań kulturalnych osób w wieku 60+ poprzez stworzenie możliwości różnorodnych w treści i formie doświadczeń i kontaktów z kulturą (głównie edukacyjnych
i artystycznych), ale także dostarczanie wzorów takich kontaktów podejmowanych przez konkretne osoby i środowiska.

Działania:

Organizacja i przeprowadzenie cyklu 2 warsztatów integracyjno-rozwojowych

Zajęcia miały na celu wymianę pomysłów, rozwijanie umiejętności improwizacji, budowanie więzi, odkrywanie potencjałów.  Przyczyniły się do stworzenia bezpiecznej przestrzeni do wymiany wiedzy i doświadczenia, wzajemnego poznawania się, współdziałania i twórczej ekspresji. Uczestnicy zdobyli nowe umiejętności pracy w grupie, która umożliwia otwarcie na drugiego człowieka, swobodne wyrażanie swoich myśli, uczuć, prezentacji postaw i przekonań. Zrealizowane ćwiczenia angażowały seniorów wszystkimi zmysłami przy wykorzystaniu ruchu, dźwięku, obrazu. Pracowali oni wykorzystując ciało, emocje, słowa. W rezultacie ćwiczeń każda grupa wypracowała Przepis na smaczną współpracę – kontrakt, który zawiera w swoim „menu” zestaw zasad, wskazówek, wytycznych, które zagwarantowały sukces wspólnemu działaniu.

Organizacja i przeprowadzenie cyklu 8  warsztatów wokalnych

Uczestnicy podczas cyklu 8 zajęć pracowali nad emisją głosu, poprawną dykcją, odpowiednią postawą ciała, wyczuciem przestrzeni scenicznej, umuzykalnieniem, pracą z mikrofonem, rozwijaniem umiejętności wokalnych. Zostali zapoznani z technikami radzenia sobie z presją i tremą oraz doskonalenia języka ciała, gestów i zachowań przed publicznością. Dzięki warsztatom osoby starsze mogły się zjednoczyć poprzez śpiew, zaprezentować swoje możliwości i umiejętności wokalne. Seniorzy „szlifowali” swój warsztat wokalny, rozwijając swoje pasje, bawiąc się znakomicie przy wykonywaniu wielu szlagierów, które złożyły się na bogaty repertuar nowo utworzonych zespołów wokalnych pn. „Dojrzałe małolaty” i „Kawęczyniacy”. Ich dumą są opracowane piosenki lokalne/hymny, których słowa stanowią doskonałe odzwierciedlenie bogatej historii gmin biorących udział w projekcie, jej mieszkańców i zasobów. Podkład muzyczny do tekstów został zaadoptowany przy wsparciu trenera.

Seniorzy dokonali również wyboru piosenek znanych i mniej znanych piosenek, które znalazły się na kartach opracowanych śpiewników pt. „Śpiewnik na poprawę humoru” (opracowanie uczestników z gminy Rzgów), „Piosenka jest dobra na wszystko” (opracowanie uczestników z gminy Kawęczyn).

Organizacja 4 zajęć z rękodziełem artystycznym

Podczas cyklu 4 zajęć dla każdej grupy uczestnicy integrowali się poprzez sztukę. Tematyka spotkań została dostosowana do potrzeb, zainteresowań i możliwości manualnych seniorów.

Grupa seniorów  ze Rzgowa przy wsparciu instruktorki Pani Kamili Janickiej najpierw poszerzała swoje umiejętności o technikę ,,narzutu gipsu” dzięki, której powstały różnego rodzaju, pięknie malowane świeczniki w formie płaskorzeźby. Kolejne zajęcia poświęcono papierowej wiklinie, która jest ciekawą formą kreatywnego recyklingu. Papier daje szereg możliwości przekonali się o tym osobiście uczestnicy, którzy wykorzystując ogólnie dostępny materiał (makulaturę) stworzyli oryginalne, interesujące kształtem wazony. Odtąd przygotowywanie papierowych rurek stało się inspiracją grupy do poszukiwania nowych pomysłów na bardziej skomplikowane sploty, ciekawe wybarwienia i kształty. Podczas ostatnich zajęć grupa zgłębiała tajniki ginącego rękodzieła jakim jest bibułkarstwo. Przy pomocą metody cukierkowej i przy użyciu kolorowej krepiny powstały efektowne kompozycje kwiatowe. Uczestnicy mieli powód do ogromnej dumy i zadowolenia prezentując wszystkie wykonane przez siebie rękodzielnicze dzieła, które miały kolejną odsłonę podczas Festiwalu Lokalnej Kultury.

Seniorzy z Kawęczyna spróbowali swoich sił w nieco innych technikach rękodzielniczych. Podczas pierwszych zajęć zgłębiali tajniki „sutaszu” przy fachowym wsparciu instruktorki Pani Aliny Bartosik, pasjonatki kultury i wszelkich form rękodzieła artystycznego. Sutasz to ostatnio bardzo modna technika tworzenia biżuterii, która zawładnęła sercami fanów ręcznie robionych ozdób. Fantazyjne esy floresy – w postaci kunsztownie wykonanych elementów biżuterii, ozdobionych kolorowymi kamieniami są owocem pracy seniorów. Podczas tego niełatwego zadania snuli oni opowieści zabarwione nostalgią i wspomnieniami domowego ogniska, któremu zawsze towarzyszył duch tradycji i obyczajów. Wywiązała się żywa dyskusja i wymiana doświadczeń. Seniorzy jednogłośnie stwierdzili, że rękodzieło to coś wyjątkowego i unikatowego a rzeczy robione ręcznie przeżywają swój „złoty wiek”.

Następnie instruktorka zabrała uczestników w krainę filcu. Jak się okazało, filc to bardzo wdzięczny materiał, z którego powstały pomysłowo ozdobione pokrowce na telefony. W końcu przyszedł czas na decoupage jako technikę zdobniczą. Uczestnicy wykonali piękne z pudełka, wyglądające jak ręcznie malowane, o niepowtarzalnym uroku. Seniorzy byli dumni, że udało im się zastosować omawianą technikę mimo, że na początku nie wierzyli w swoje możliwości. Ostatnie warsztaty poświęcono papierowym cudeńkom, które również tu w Kawęczynie przyczyniły się do pobudzenia plastycznej kreatywności, przy wykonywaniu serc z skręconych rurek makulatury.

Organizacja wyjazdowych spotkań z kulturą „Rozsmakowani w kulturze” oraz wyjazdu studyjnego „Podróże z Panem Tadeuszem”

Działanie obejmowało  organizację wyjazdów kulturalnych do instytucji/placówek kulturalnych zgodnie z zadeklarowanymi potrzebami, zainteresowaniami seniorów. Celem działania było pragnienie „zaszczepienia” potrzeb związanych z kulturą i rozbudzenie chęci uczestnictwa w kulturze. Uczestnicy (seniorzy z gminy Kawęczyn i Rzgów, opiekunowie grup, członkowie zespołu projektowego i wolontariusze) brali udział w wyjazdowych degustacjach kulturalnych, między innymi: w koncercie „Nasz portret - piosenki Osieckiej, Kofty i Młynarskiego” w Teatrze Muzycznym  w Łodzi, w premierowej operze „Falstaff” w Operze Nova w Bydgoszczy oraz spektaklu „Brancz” w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Odwiedzili również najzabawniejsze muzeum w Polsce - Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy oraz zwiedzili Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi,  poznając ciekawą historię przemysłu włókienniczego i bogatą ekspozycję maszyn oraz urządzeń tkackich. Wyjazdowe degustacje kulturalne służyły odpowiedniemu przygotowaniu uczestników do aktywności kulturalnej jako aktywności twórczej, odtwórczej, odbiorczej, organizacyjnej i animacyjnej związanej z kulturą.

Uczestnicy  odwiedzili również gościnne strony powiatu kościańskiego, biorąc udział w zorganizowanym wyjeździe studyjnym. Podążali szlakiem „Podróże z Panem Tadeuszem”. Idea tego niecodziennego szlaku przygotowana została przez Stowarzyszenie LGD Gościnna Wielkopolska w Pępowie w ramach przedsięwzięć finansowanych z funduszy UE, jako sposób na aktywne odkrywanie historii, poznawanie literatury i tradycji regionu oraz niecodzienne wykorzystanie produktu turystycznego. Podstawą jego kreacji są miejsca, które rzeczywiście stanowiły cel podróży Adama Mickiewicza po Wielkopolsce w latach 1831/1832. Do miejsc tworzących kanon produktu zaliczyć należy 12 „przystanków”, niczym dwanaście ksiąg „Pana Tadeusza”, których atrakcyjność turystyczna i związki z Adamem Mickiewiczem stanowią ciekawą propozycję dla turysty. Ostatni etap wizyty studyjnej miał miejsce w Gościńcu w Choryni, gdzie odbyło się spotkanie z aktywnymi członkiniami z Klubu Seniora z gminy Stare Oborzyska, które podzieliły się informacjami na temat podejmowanej działalności na rzecz krzewienia kultury i lokalnego dziedzictwa. Ogromnym zainteresowabiem cieszyły się wykonane przez Panie przepiękne wyroby rękodzielnicze.

Uczestnicy chętnie wymieniali się doświadczeniami, czerpali inspirację dla rozwoju własnych zainteresowań i pasji. Mieli okazję posmakować sztuki zdobienia motylich szablonów na folii, biorąc udział w mini warsztatach rękodzielniczych.

Spotkanie przyczyniło się to do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń i utwierdziło uczestników w słuszności podejmowania trudu zaktywizowania się, otwarcia na świat i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym swojej małej ojczyzny.

Organizacja spotkań z lokalną kulturą „Z kulturą za Pan Brat”

Celem spotkań było umożliwienie uczestnikom możliwości obcowania z kulturą, zapoznanie się dorobkiem/repertuarem artystycznym lokalnych artystów, twórców ludowych, miejscowych rękodzielników. Zaproszeni artyści „zarażali” swoją pasją, motywowali do rozwijania zainteresowań, owocnego wykorzystywania posiadanego potencjału. Elementem wzbogacającym przedsięwzięcie było dokonanie „wymiany” artystycznej czyli zaprezentowanie twórczości artystów i twórców zamieszkujących na terenie gmin biorących udział w projekcie oraz gmin pobliskich.

Organizacja rajdów rowerowych
„Z kulturą mi po drodze”

Celem zorganizowanych wypraw była popularyzacja turystyki rowerowej, integracja seniorów z pozostałymi członkami lokalnej wspólnoty. Seniorzy zaprosili do udziału w wyprawach rowerowych społeczność lokalną (w tym młodzież i dzieci) nie uczestniczącą w projekcie. Rajdy zostały zorganizowane do miejsc o znaczeniu historycznym/przyrodniczym/kulturowym.

Organizacja Festiwalu Kultury Lokalnej

w Rzgowie i Kawęczynie

Zorganizowany w każdej gminie osobno Festiwal Kultury Lokalnejstanowił zwieńczenie 10-miesięcznych degustacji kulturalnych grupy seniorów z gminy Rzgów i Kawęczyn w ramach projektu. Wspólny sukces był  okazją do świętowania, co sprzyjało zacieśnianiu więzi z pozostałymi członkami lokalnej wspólnoty i tworzeniu pomysłów na kolejne inicjatywy.

Uczestnicy rozkoszowali się tańcem, śpiewem, zaprezentowanymi scenkami gwarowymi, recytacją ballad itp. Na scenie wystąpili mali i duzi przedstawiciele lokalnych wspólnot, którzy chętnie i aktywnie włączają się w krzewienie kultury na terenie swoich gmin.

Stoły obfitowały różnorodnością rękodzielniczych cudeniek, wykonanych przez seniorów na zajęciach oraz lokalnych twórców ludowych, rękodzielników, pasjonatów sztuki ludowej. Dopełnieniem atrakcji był przedstawiony reportaż filmowy, stanowiący fotograficzną i filmową relację (wspomnienia) z kilkumiesięcznych działań grup senioralnych. Punkt kulminacyjny stanowiły występy nowo powstałych zespołów senioralnych, które zaprezentowały arcydzieła wokalne -  napisane w ramach projektu hymny gmin oraz przygotowany bogaty repertuar znanych i mniej znanych piosenek. Przekazane uczestnikom festiwalu opracowane w ramach projektu śpiewniki sprawiły, że cała widownia chętnie włączyła się do wspólnego wykonania utworów. Zorganizowane wydarzenia kulturalne stanowiły zachętę do podejmowania wspólnych działań mających na celu krzewienie lokalnej kultury i czerpanie z lokalnych zasobów.

 

 

 

rusza21a

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy