Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Postulat Delegatów Rady Krajowej KSS - trzeba obronić fundusz sołecki.
Piątek, 11 Wrzesień 2020 | Przeczytany 354 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

mazowsze logotypy

51

Spotkanie liderów wsi z okazji Dnia Sołtysa na Mazowszu było okazją do przedyskutowania ważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Forum, na którym każdego roku dokonywana jest analiza działalności związku kilkudziesięciu regionalnych i lokalnych stowarzyszeń, skupiających ponad 17 tysięcy liderów wsi jest Rada Krajowa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Jej delegaci obradowali 3 września w Otrębusach. Uczestników powitała prezes Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza Grażyna Jałgos-Dębska oraz prezes KSS Ireneusz Niewiarowski, którzy wspólnie przewodniczyli obradom.
W imieniu marszałka województwa, pana Adama Struzika delegatów Rady Krajowej KSS powitał Daniel Łaga, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, który zapoznał obecnych z Mazowieckim Instrumentem Aktywizacji Sołectw. Celem MIAS jest   zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw. Województwo Mazowieckie czyni to poprzez udzielenie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej. Z tej formy pomocy skorzystali dotąd mieszkańcy 2800 mazowieckich wsi, a łączna kwota regionalnej pomocy przeznaczonej na lokalne mikroinwestycje oraz inicjatywy służące budowaniu kapitału społecznego na wsi tylko w 2020 r. przekroczyła 11,74 mln zł.
Znaczną część porządku obrad delegatów KSS wypełniły sprawy statutowe oraz sprawozdania z działalności organów stowarzyszenia (dokumenty dostępne są również na stronach internetowych KSS).
Ograniczenie bezpośrednich spotkań powoduje, że większą uwagę KSS przywiązuje do prowadzonej działalności wydawniczej i poszukiwania nowych form konsolidacji stowarzyszeń skupiających liderów wsi. Jedną z propozycji, którą przedstawił delegatom Ireneusz Niewiarowski jest Klub Aktywna Wieś, którego celem jest promowanie KSS również poza środowiskami wiejskimi oraz włączenie w działania organizacji także sołtysów niezrzeszonych.
W trakcie obrad sołtysi wyrażali obawy, że trudności dotykające również polskie samorządy mogą mieć niekorzystny wpływ na realizację inicjatyw sołeckich.
W przyjętym stanowisku delegaci zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko zamysłom ograniczania funduszu sołeckiego, postulując jednocześnie „stworzenie prawnych możliwości, aby, w czasie i na obszarze obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego, wnioski sołectwa w sprawie przeznaczenia środków funduszu oraz w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu mogły być uchwalane przez radę sołecką, a nie przez zebranie wiejskie, jak to ma miejsce w trybie określonym obecnie ustawą”. W stanowisku zawarto też postulat, aby termin przewidziany w art. 5 ust. 4 zapisany w ustawie o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r., został przedłużony wyjątkowo do dnia 31 października 2020 roku.”
Po zakończeniu obrad uczestniczący w nich sołtysi zaproszeni zostali do udziału w warsztatach przygotowanych przez sołtyski z Mazowsza, absolwentki programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Do pobrania:
Sprawozdanie KSS za 2019 rok
Plan pracy biura i ZG KSS na 2020 rok
Plan pracy biura i ZG KSS na 2021 rok
Stanowisko RK KSS nr 1/2020

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

 

rusza21a

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy