Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Wzorowe przedsięwzięcia sołectw
Piątek, 11 Wrzesień 2020 | Przeczytany 488 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

mazowsze logotypy

306

Uroczyste podsumowanie III edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” odbyło się 4 września w Europejskim Centrum Matecznik Mazowsze w Karolinie podczas obchodów Krajowego Dnia Sołtysa na Mazowszu.

Celem konkursu jest promocja inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnot sołeckich oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi. Do udziału zaproszono wszystkie sołectwa, które w latach 2010–2019 sfinalizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz ten stanowił wkład własny. W III edycji konkursu uczestniczyło około 100 przedsięwzięć zrealizowanych przez wspólnoty mieszkańców wsi w 13 województwach. Organizatorem konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie przy współpracy z samorządami województw.
Zaproszenie do współpracy przy organizacji edycji wojewódzkich w ubiegłym roku przyjęły samorządy województw: mazowieckiego, opolskiego oraz wielkopolskiego, w którym konkurs rozstrzygany był już po raz siódmy. Spośród inicjatyw zgłoszonych z województw, gdzie nie zostali wyłonieni laureaci regionalni, najwartościowsze przedsięwzięcia wskazała komisja konkursu, w skład której weszli eksperci KSS. W drugim etapie oceny zgłoszonych inicjatyw sołeckich w pracach komisji uczestniczyli również przedstawiciele urzędów marszałkowskich województw reprezentowanych przez uczestników konkursu. W ten sposób wyłoniono trzynastu laureatów, którzy stali się uczestnikami finału ogólnopolskiego.
Jego zwycięzcą zostało sołectwo Jędrychowo w gminie Sorkwity (powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie), którego mieszkańcy zrealizowali przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie działki sołeckiej w Janowie poprzez budowę wiaty i zaplecza gospodarczego dla celów sołectwa”. W efekcie nad malowniczym jeziorem Janowskim powstał przydatny lokalnej społeczności obiekt, w którym organizowane są m.in. zebrania wiejskie, a także liczne wydarzenia kulturalne i rekreacyjne. Nagrodę finansową – okolicznościowy czek na kwotę 7 500 zł – wręczył Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro Paribas Bank Polska SA. Delegacja sołectwa z sołtyską Marią Gałązką na czele otrzymała ponadto statuetkę „Sołeckiej Nike”, którą w imieniu Związku Gmin Wiejskich RP wręczyła Dorota Zmarzlak, wójt Gminy Izabelin. Nagrodę rzeczową w postaci sprzętu radiofonicznego przekazał laureatom Jarosław Sarnowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Drugie miejsce w konkursie zajęło sołectwo Wierzbowo w gminie Lisewo (powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie), którego społeczność zrealizowała projekt pn. „Społeczna rewitalizacja Wierzbowa – czyli wspólna przestrzeń w naszych rękach”. Składał się on z cyklu przedsięwzięć, których celem było stworzenia przyjaznej sfery w centrum wsi oraz wykorzystania jej do organizacji działań integracyjno-kulturalnych i edukacyjnych. Nagrodę finansową w postaci czeku na kwotę 4 500 zł sołtysce Annie Pawlak wręczyła Katarzyna Niegowska, dyrektor Biura Promocji i Organizacji Sprzedaży Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” natomiast Zbigniew Sosnowski, wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazał okolicznościowy czek na kwotę 1 000 zł.
Trzecie miejsce w finale zajęło sołectwo Brożec w gminie Walce (powiat krapkowicki, województwo opolskie), którego mieszkańcy wykonali projekt pn. „Stodoła – Nowoczesność z nutą tradycji”. Remont i adaptacja starej stodoły, znajdującej się przy placu rekreacyjnym na terenie, gdzie kiedyś funkcjonował PGR, była pomysłem mieszkańców, którzy w ten sposób zyskali schludne, bezpieczne i wygodne miejsce dla realizacji wielu lokalnych przedsięwzięć. Delegacja sołectwa z Justyną Namysło i przewodniczącym Rady Sołeckiej Henrykiem Szczęśniakiem odebrała nagrodę finansową w wysokości 4500 zł, którą wręczył Marek Łuczak Prezes firmy Syngenta Polska sp. z o.o.
Konkursowe wyróżnienia trafiły natomiast do mieszkańców sołectwa Bińcze w gminie Czarne (powiat człuchowski, województwo pomorskie) za odrestaurowanie kamiennej Gontyny w Parku Historycznym w Bińczu oraz do społeczności wsi Rychlik w gminie Trzcianka (powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie) za realizację Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego. Zdobywcy wyróżnień otrzymali nagrody ufundowane przez Ineę SA oraz Zakład Produkcyjno-Usługowy Romex Sp. z o.o.
W gronie finalistów znalazły się ponadto następujące przedsięwzięcia zrealizowane przez wspólnoty mieszkańców następujących sołectw:
Strzelce, gmina Marcinowice, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie
Kikawa, gmina Puławy, powiat puławski, województwo lubelskie
Stopin, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie
Mokrzyska, gmina Brzesko, powiat brzeski, województwo małopolskie
Brzeżanka, gmina Strzyżów, powiat strzyżowski, województwo podkarpackie
Sołki – gmina Rajgród, powiat grajewski, województwo podlaskie
 Boruszowice, gmina Twaróg, powiat tarnogórski, województwo dolnośląskie
 Siemczyno, gmina Czaplinek, powiat drawski. Województwo zachodniopomorskie.
Przedstawiciele wymienionych sołectw otrzymali dyplomy okolicznościowe oraz nagrody rzeczowe i finansowe w postaci czeków okolicznościowych w wysokości 1 000 zł, stanowiących darowiznę od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu realizowanego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
– Gratulacje oraz podziękowania należą się wszystkim sołectwom, które wzięły
udział w edycjach wojewódzkich i ogólnopolskiej oraz samorządom, organizacjom pozarządowym i sponsorom, którzy wspierali nagradzane działania – powiedział prezes KSS Ireneusz Niewiarowski. – Dokonania zaprezentowane podczas tegorocznych obchodów Dnia Sołtysa na Mazowszu są wystarczającym dowodem na to, że fundusz sołeckie nie tylko aktywizują mieszkańców wsi, ale również są skutecznym narzędziem ich odnowy i rozwoju. Warto więc promować sołeckie inicjatywy, realizowane w taki sposób, w jaki czynią to laureaci naszego konkursu.
Konkursowi patronowali i wsparcia udzielili marszałkowie województw:
Piotr Całbecki – Województwo Kujawsko-Pomorskie, Adam Struzik – Województwo Mazowieckie, Andrzej Buła – Województwa Opolskie, Gustaw Marek Brzezin – Województwo Warmińsko-Mazurskie.
W imieniu organizatorów prezes KSS podziękował także pozostałym samorządom, organizacjom, które wsparły przeprowadzenie konkursu, a także fundatorom nagród. Patronat medialny związany z relacjonowaniem przebiegu całej edycji i promocją inicjatyw sołeckich sprawowała „Gazeta Sołecka”.
Uroczystości współorganizowane z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

PREZENTACJA LAUREATÓW

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

 

rusza21a

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy