Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Przykładowe zadania do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego
Piątek, 6 Sierpień 2010 | Przeczytany 6488 razy |

Oto lista przykładowych zadań możliwych do realizacji w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego. Na Państwa ciekawe pomysły, propozycje czekamy na naszym FORUM DYSKUSYJNYM.   
Dzieląc się pomysłem wspieramy innych w rozwoju naszych małych ojczyzn.

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi
• nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie,
• zakup i montaż koszy na śmieci, pojemników na zużyte baterie itp.,
• zakładanie trawników, oczek wodnych, skalników,
• ustawianie tablic informacyjnych, promocyjnych, specjalnych drogowskazów i innych elementów małej architektury,
• malowanie niewielkich obiektów należących do gminy.

Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa
• montaż ławek, urządzanie placów spotkań, gier i zabaw,
• urządzanie miejsc do wspólnego organizowania ognisk i grillowania,
• budowa, remont i urządzenie boisk np. małych boisk  przy świetlicach,
• budowa scen, mni-amfiteatrów i zadaszeń dla organizacji występów artystycznych,
• zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową np. urządzeń do gry w koszykówkę, siatkówkę i inne sporty,
• zakup wyposażenia i urządzanie placów zabaw dla dzieci,
• budowa kąpielisk np. fragmenty plaż, boiska do piłki „plażowej”, 
• zakupy wyposażenia świetlic wiejskich, klubów i sołeckich obiektów sportowych,
• zakupy sprzętu komputerowego i audio-video dla świetlicy wiejskiej.
Infrastruktura komunalna sołectwa
• budowa i remont niewielkich odcinków dróg gminnych i chodników np. brakujące, małe odcinki chodników prowadzące do świetlicy,
• utrzymanie dróg i chodników oraz wykonywanie drobnych remontów,
• budowa punktów oświetleniowych dróg i placów publicznych np. oświetlenie placu zabaw, altany czy spacernika,
• renowacja obiektów o charakterze zabytkowym, kapliczek, krzyży itp.
Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne
• organizacja imprez takich jak dożynki, majówki i różnego rodzaju święta np. ziemniaka, kukurydzy, kapusty - dla mieszkańców sołectwa,
• organizacja imprez kulturalno – sportowych  np. obejmujących rywalizację między dziećmi a dorosłymi, konkursy dla rodzin itp.,
• wspieranie innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa, prowadzonych przez organizacje działające na jego terenie.
Edukacja, kultura, sport
• prowadzenie akcji edukacyjnych wśród mieszkańców sołectwa  dotyczących ekologii,
• prowadzenie sołeckich konkursów dotyczących poprawy poziomu estetycznego wsi,
• wspierania akcji organizowanych na rzecz społeczności sołectwa przez kluby seniora, lokalne i uczniowskie kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne i inne stowarzyszenia,
• dofinansowanie działalności zespołów folklorystycznych i innych kultywujących lokalne tradycje i obyczaje,
• dofinansowywanie do projektów realizowanych przez organizacje wiejskie i działające na rzecz środowiska wiejskiego, a finansowane ze źródeł zewnętrznych np. unijnych
• organizacja szkoleń dla mieszkańców wsi zgodnie z ich potrzebami,
• wspieranie inicjatywy kulturalnych i sportowych  na rzecz lokalnego środowiska prowadzonych przez placówki oświatowe, np. zakupy nagród rzeczowych i sprzętu, dla dzieci i młodzieży.
Działania promocyjne
• prowadzenie akcji promujących gminę i sołectwo oraz ich zasoby lokalne,
• opracowanie i wydanie folderu lub broszury informującej o zabytkach, produktach lokalnych, ciekawych miejscach, szlakach i ofercie turystycznej.

I inne……..

Komentarze 

 
0 #1 Gloria 2017-01-13 06:58
Doskonały Artykuł

Feel free to surf to my website :: Apaszki: http://www.apaszki.org.pl/
Cytuj
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

 

rusza21a

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy