Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Linki
Czwartek, 18 Listopad 2010 | Przeczytany 214993 razy |

Partnerzy
• Bank Gospodarki Żywnościowej S. A. www.bgz.pl
• Centrum Rozwoju Samorządności www.naszawioska.pl
• Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich http://ksow.pl
• Polkomtel S.A. www.polkomtel.com.pl
• Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” www.tuw.pl/index.html
• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.wnpid.amu.edu.pl


Agencje rządowe
• Agencja Nieruchomości Rolnych www.anr.gov.pl
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
• Agencja Rynku Rolnego www.arr.gov.pl
• Centrum Doradztwa Rolniczego www.cdr.gov.pl
• Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie www.kcer.pl
• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
www.pozytek.gov.pl
• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl
• Urząd Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;239

Organizacje i zrzeszenia samorządowe
• Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP www.federacja.krakow.pl
• Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej www.zgwrp.org.pl
• Związek Powiatów Polskich www.zpp.pl
• Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej www.zwrp.pl

Organizacje pozarządowe
• Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej http://blog.cal.org.pl
• Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej www.efrwp.com.pl
• Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich www.faow.org.pl
• Fundacja Ekofundusz www.ekofundusz.org.pl
• Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi www.efrwp.com.pl
• Fundacja Idealna Gmina www.idealnagmina.org.pl
• Fundacja im. Stefana Batorego www.batory.org.pl
• Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa www.fdpa.org.pl
• Fundacja Partnerstwo dla Środowiska www.epce.org.pl
• Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA www.fapa.com.pl
• Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej www.frdl.org.pl
• Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej www.fwpr.org
• Fundacja Wspomagania Wsi www.fww.org.pl
• Fundacji Grupy TP www.fundacjagrupytp.pl
• Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” www.nida.ecms.pl
• Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży www.pcyf.org.pl
• Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności www.pafw.pl
• Stowarzyszenie Szkoła Liderów www.szkola-liderow.pl


Samorząd rolniczy i rolnicze związki badawczo-rozwojowe
• Krajowa Rada Izb Rolniczych www.krir.pl

Instytucje wspierające rolnictwo
• Akademia Rozwoju Filantropii www.filantropia.org.pl
• Fundusz Współpracy www.cofund.org.pl
• Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego www.produktyregionalne.pl
• Serwis turystyki wiejskiej www.agroturystyka.pl
• Witryna Wiejska www.witrynawiejska.org.pl

Inne
• Agro-Info www.agro-info.org.pl/index
• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego www.krus.gov.pl
• Pierwszy Portal Rolny www.ppr.pl/index.html
• Polski Portal Samorządów Lokalnych www.bazagmin.pl
• Portal Centrum Doradztwa Rolniczego nt. Inicjatywy Leader www.leaderatorium.pl
• Portal JST www.jst.org.pl/eog
• Portal nowoczesnego rolnika www.farmer.pl
• PROWieści - miesięcznik dot. PROW 2007-2013
www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/PROWiesci-miesiecznik-PROW-2007-2013
• Serwis Samorządowy PAP www.samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_samorzad.pap.pl
• System Analiz Samorządowych www.sas.zmp.poznan.pl
• Wspólnota - Pismo Samorządu Terytorialnego www.wspolnota.org.pl
• Rzeczpospolita www.rp.pl/temat/285584.html

Uczelnie wyższe i jednostki branżowe
• Centralna Biblioteka Rolnicza www.cbr.edu.pl
• Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa www.ibmer.waw.pl/pl/start.html
• Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej www.ierigz.waw.pl
• Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk www.irwirpan.waw.pl
• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie www.sggw.pl

 

rusza21a

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy