Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
O PROJEKCIE
O nas

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów jest dobrowolą federacją stowarzyszeń sołtysów. Obecnie zrzesza 31 stowarzyszeń, liczących łącznie ponad 15 000 członków. Członkami lokalnych stowarzyszeń są sołtysi, byli sołtysi oraz członkowie rad sołeckich.

KSS konsekwentnie wspiera przemiany na polskiej wsi. Czyni to przede wszystkim z myślą o kształtowaniu obywatelskich postaw na wsi, ugruntowaniu demokracji i wspieraniu partnerskiej współpracy administracji samorządowej i mieszkańców.

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów jest apolityczną organizacją pozarządową,
nie nastawioną na zysk (non profit). KSS jest organizacją pożytku publicznego.

KSS jest laureatem konkursu Pro Publico Bono w kategorii "Rozwój środowiska i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy organizacji z samorządem terytorialnym" za dzieło "Aktywizacja i budowanie społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich".

Misja KSS

Misją Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów jest
wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez ugruntowanie demokracji, samorządności i aktywności obywateli żeby aktywnie wpływać na rozwiązywanie problemów kraju i wspierać mieszkańców wsi w procesach integracji z Unią Europejską
poprzez:

wspieranie rozwoju lokalnych społeczności,
tworzenie mechanizmów lokalnej demokracji,
ułatwianie współpracy środowisk lokalnych,
wspieranie i promocję inicjatyw pozarządowych.

Cele

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wyrosło na gruncie demokratycznych przeobrażeń i postawiło sobie za cel działanie na rzecz:
– umacniania demokracji,
– promowania lokalnych inicjatyw,
– wspierania samorządności,
– rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i inicjatyw pozarządowych,
– rozwoju gospodarczego,
– integracji europejskiej.

 

rusza21a

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy