Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Leader

Podejście Leader 2014-2020
Środa, 26 Czerwiec 2013 | Przeczytany 2523 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

leader2014

 

Prezentacja - Zofia Szalczyk – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

LGD – instytucja rozwoju
Poniedziałek, 13 Maj 2013 | Przeczytany 2505 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |
uzf2013

Inicjatywa LEADER (Liason Entre Action de Development de l`Economie Rurale) powstała w Europie na początku lat 90. ubiegłego stulecia w celu aktywizacji obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie lokalnych inicjatyw i partnerskich pomysłów. Zakładała, że strategie lokalnego rozwoju stają  ...

 Pobierz Plik

  
LEADER – co to jest LEADER?
Środa, 6 Marzec 2013 | Przeczytany 2513 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

LEADER to program unijny, którego celem jest aktywizacja mieszkańców wsi i oddolne, innowacyjne realizowanie niewielkich lokalnych projektów. Cechą LEADERA jest budowanie kapitału społecznego mieszkańców poprzez ich aktywizację i polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami. Nazwa programu LEADER, to akronim z języka francuskiego Liaison entre actions de développement rural co oznacza powiązanie działań z zakresu wsi. Program finansowany jest ze środków wspólnotowych Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i współfinansowany ze środków budżetowych. W obecnej perspektywie finansowej (lata 2007 – 2013), polityka rozwoju obszarów wiejskich w Polsce realizowana jest poprzez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007 – 2013). Oś 4 LEADER jest jedną z czterech osi priorytetowych PROW 2007-2013. ...

Zobacz cały dokument

 


rusza21a

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy