Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Projekty

Podsumowanie projektu „ROZSMAKOWANI W KULTURZE”
Czwartek, 12 Kwiecień 2018 | Przeczytany 531 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

 

Zleceniodawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej, Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Termin realizacji: 1 marca 2017 r. - 31 grudnia 2017 r. 

Gminy objęte projektem: Kawęczyn, Rzgów.

Uczestnicy bezpośredni: osoby  w wieku 60+, w sumie 41 osób.

Cel projektu:

Kształcenie potrzeb i zainteresowań kulturalnych osób w wieku 60+ poprzez stworzenie możliwości różnorodnych w treści i formie doświadczeń i kontaktów z kulturą (głównie edukacyjnych
i artystycznych), ale także dostarczanie wzorów takich kontaktów podejmowanych przez konkretne osoby i środowiska.

Więcej…
 

PODSUMOWANIE PROJEKTU „KULTURA ŁĄCZY POKOLENIA”
Czwartek, 12 Kwiecień 2018 | Przeczytany 560 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Darczyńca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Kultury.
Termin realizacji: 1 marca 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.
Teren objęty projektem: gmina Golina.
Uczestnicy bezpośredni: młodzież, osoby dorosłe, seniorzy, w sumie 25 osób.

Cel: rozwijanie kompetencji kulturalnych, społecznych, osobistych oraz pobudzanie kreatywności i ekspresji kulturalnej mieszkańców gminy Golina w powiecie konińskim (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i seniorów) oraz stwarzanie przestrzeni do ich integracji z pozostałymi członkami małej ojczyzny na rzecz rozwoju i krzewienia lokalnej kultury.
Poprzez nasze działania chcemy tworzyć warunki sprzyjające aktywizacji i samorozwojowi mieszkańców gminy Golina w międzypokoleniowym gronie, zwiększyć różnorodność form spędzania czasu wolnego. Wzmocnić ich aktywność i zaangażowanie w aktywne życie społecznokulturalne, by mogli lepiej, sprawniej, szczęśliwiej funkcjonować w swoich środowiskach, kształtować świadomość i nową kulturę relacji międzypokoleniowych.

Więcej…
  
„Fundusz sołecki – wspólna sprawa”
Poniedziałek, 31 Sierpień 2015 | Przeczytany 7635 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

FIO MPiPS logo1 1

 

 

 

 

W grudniu 2015 r. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zakończyło realizację projektu pt. ,,Fundusz sołecki – wspólna sprawa”. Był on realizowany przy współpracy z Urzędem Gminy Kawęczyn, który zadeklarował chęć uczestnictwa w planowanych działaniach. Projekt miał na celu dobre przygotowanie wspólnot sołeckich do wypracowania procedur konsultacyjnych (Kanonu Obywatelskich Konsultacji), opartych na dużym ich uczestnictwie, służących wiejskim priorytetom.

 

Założono, że zostanie on osiągnięty dzięki:

- zwiększeniu zaangażowania mieszkańców w zarządzanie funduszem sołeckim,

- doskonaleniu procedur przygotowania i wyboru inicjatyw przewidzianych do sfinansowania ze środków funduszu sołeckiego – poprzez opracowanie lokalnego (sołeckiego) trybu postępowania w sprawie funduszu (Kanonu Obywatelskich Konsultacji), który zwiększy zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców oraz poprawi jakość lokalnego dialogu i procesu decyzyjnego (w tym celu zostały zorganizowane dwa warsztaty proceduralne),

- doskonaleniu konsultacji między jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami pomocniczymi i mieszkańcami, opartych na budowaniu zaufania, rozwijaniu świadomości prawnej i kompetencji zw. z planowaniem (strategicznym i w skali projektu) oraz stosowaniu technik skutecznej komunikacji.

Więcej…
  
„Fundusz sołecki w działaniu”
Piątek, 20 Grudnia 2013 | Przeczytany 33117 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów projekt pt. ,,Fundusz sołecki w działaniu” w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 lipca 2015 r. służył doskonaleniu umiejętności uczestników w zakresie planowania zamierzeń w wymiarze planu rozwoju wsi i w skali projektu, uczył prawidłowego prowadzenia zebrania wiejskiego wskazującego zadania do finansowania i wspierał realizację zadań służących wyznaczeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków z funduszu sołeckiego. Projekt wzmocnił aktywność i podmiotowość wiejskich środowisk i dostarczył ważnego wsparcia w zakresie praktycznego diagnozowania, planowania i decydowania o zadaniach przeznaczonych do realizacji. Projekt przyczynił się do wsparcia wiejskich społeczności w praktycznym planowaniu rozwoju i zarządzaniu społeczną aktywnością.

Więcej…
  
Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 9116 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

2013 – 2014 „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją" - Źródło finansowania: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Projekt ma na celu pobudzenie 135 lokalnych liderów do innowacyjnych działań na rzecz partycypacji obywatelskiej i współdziałania na wsi przez wzrost kompetencji u min. 80% uczestn. warsztatów i sprzyjający temu wzrost świadomości wśród ok. 60 000 czytelników „Gazety Sołeckiej", 3 000 czytelników poradnika i przewodnika, ok. 6 000 odbiorców SMS oraz min. 80 000 użytkowników serwisu www.funduszesoleckie.eu.

Więcej…
  
Między nami seniorami
Czwartek, 6 Listopad 2014 | Przeczytany 30301 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

mpips

Projekt Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
zatytułowany „Między nami seniorami” jest dofinansowany
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej
Osób Starszych (ASOS) na lata 2012-2013.

czas realizacji: czerwiec-grudzień 2013 r.


Celem głównym projektu było przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wsparcia rozwoju i aktywizacji seniorów oraz zmiana postrzegania osób starszych w społeczności. Projekt odpowiada  na dominującą potrzebę wzmacniania kompetencji osób starszych w pełnieniu różnych ról społecznych oraz współtworzenia możliwości i warunków do godnego życia w okresie starości.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 6

rusza21a

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy