Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Projekty

„Z funduszem sołeckim ku odnowie wsi" - seminarium
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 2720 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Na Targach Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2011 w Poznaniu w dniu 23 listopada 2011 r. KSS zorganizowało seminarium, podczas którego zaprezentowano dorobek Wielkopolski w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz przedstawiono lokalne inicjatywy promujące aktywne sołectwa i sołtysów. Seminarium odbyło się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. W seminarium uczestniczyli delegaci do Rady Krajowej KSS oraz zaproszeni goście m.in. Anna Lemańska dyrektor MTP, Renata Sternalska i Jadwiga Stefańska z Sekretariatu KSOW Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, studenci Programu Stypendialnego im. L. Kirklanda i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności reprezentujący kraje dawnego Związku Radzieckiego.

Więcej…
 

Wiejska Polska w odniesieniu do PROW 2007-2013” - konferencja
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 2667 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

2012-2013 – „Aktywnie dla dobra wspólnego" - Źródło finansowania: Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego ,,Fundusz Inicjatyw Obywatelskich".

Projekt dotyczy pobudzania aktywności mieszkańców wsi poprzez rozwijanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do planowania i realizacji wiejskich inicjatyw. Szczególne znaczenie ma tu zdolność do wykorzystania z dostępnych instrumentów finansowych, zwłaszcza funduszu sołeckiego, jako narzędzia aktywizacji mieszkańców wsi, tworzenia i kreowania oddolnych inicjatyw społecznych i obywatelskich.

Projekt ma się przyczynić do uświadomienia uczestnikom korzyści związanych z lokalną aktywnością i współpracy międzyludzkiej a przede wszystkim do wzrostu zainteresowania funduszem sołeckim.

Więcej…
  
Od funduszu sołeckiego do odnowy wsi” – seminarium i wystawa
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 1781 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

„Od funduszu sołeckiego do odnowy wsi" – seminarium i wystawa

Podczas Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2010, w dniu 24 listopada 2010 r., odbyły się zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów seminarium i wystawa poświęcone funduszowi sołeckiemu i odnowie wsi. Podczas seminarium „Od funduszu sołeckiego do odnowy wsi" m.in. oceniano fundusz sołecki po roku obowiązywania ustawy, pokazano przykłady ciekawych inicjatyw w ramach funduszu sołeckiego i poinformowano o możliwych problemach z jego rozliczeniem (przez przedstawiciela RIO). Ponadto poruszano też tematy związane z odnową wsi, jak tworzenie planu odnowy miejscowości, wsie tematyczne, łączenie różnych źródeł finansowania projektów czy przedstawienie wizji wsi przyszłości. W seminarium wzięło udział 118 osób. Uczestnicy mieli także okazję, by zwiedzić przygotowaną przez KSS (we współpracy z urzędami gmin) wystawę „Fundusz sołecki po roku".

  
Odnowa Wsi Wielkopolskiej” - seminarium i wystawa
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 2555 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

„Odnowa Wsi Wielkopolskiej" - seminarium i wystawa

Tradycyjnie w ostatni weekend maja sołtysi wraz z mieszkańcami wsi z całej Polski spotykali się w Licheniu na Krajowej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej.
W pierwszym dniu, w Domu Pielgrzyma „Arka", odbyły się III Seminarium i Wystawa „Odnowa Wsi Wielkopolskiej" pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka. Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski wraz z Karol Mojkowskim reprezentującym Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich podsumowali pierwszy rok funkcjonowania ustawy o funduszu sołeckim.

Więcej…
  
Fundusze sołeckie – szansą dla wsi
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 1766 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

,,Fundusze sołeckie – szansą dla wsi"

Realizowany projekt pt. ,,Fundusze Sołeckie - szansą dla wsi" w okresie od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. stanowił kontynuację rozpoczętej w 2009 r. przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów kampanii informacyjno-promocyjnej w celu wsparcia procesu wprowadzania funduszy sołeckich w polskich gminach, instrumentów wyodrębnionych w budżetach gmin, przeznaczonych do wyłącznej dyspozycji sołectw na realizację inicjatyw obywatelskich, służących poprawie warunków życia mieszkańców wsi. W ramach projektu zrealizowano działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym tj. warsztaty szkoleniowe dla grupy 16 trenerów specjalizujących się w doradztwie związanym z rozwojem obszarów wiejskich oraz 50 spotkań informacyjno-animacyjnyvch dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz liderów wiejskich, zainteresowanych realizacją działań mających na celu budowę i ulepszanie najbliższego otoczenia, dzięki wykorzystaniu istniejących możliwości finansowych pochodzących z funduszy sołeckich. W ramach projektu została również wydana publikacja pt. ,,Fundusze Sołeckie – skorzystajmy z tej szansy" wraz z płytą CD oraz uruchomiono serwis informacyjny

  
FUNDUSZ SOŁECKI – nowe możliwości rozwoju wsi
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 2758 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

,,Fundusz Sołecki – nowe możliwości rozwoju wsi"

Celem projektu było podniesienie skuteczności wykorzystania dostępnych środków finansowych pochodzących z funduszy sołeckich, instrumentów wyodrębnionych w budżetach gmin, służących wsparciu rozwoju obszarów wiejskich na terenie Polski, poprzez:
• dostarczenie informacji uczestnikom spotkań informacyjno-animacyjnych na temat celu i istoty gminnego funduszu sołeckiego, trybu jego tworzenia i rozliczania itp.
• wskazanie adresatom projektu przykładów możliwych do realizacji działań zmierzających do rozwoju ich małych ojczyzn, dzięki wsparciu środków finansowych pochodzących z w/w funduszy,
• zachęcenie do podjęcia inicjatyw mających na celu realizację działań służących poprawie lokalnych warunków i jakości życia na wsi

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 6

rusza21a

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy