Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Projekty

Samorząd pomocniczy jako czynnik pobudzający społeczeństwo obywatelskie na wsi
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 2676 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

2008/2009 - Samorząd pomocniczy jako czynnik pobudzający społeczeństwo obywatelskie na wsi - Źródło finansowania: Norweski Mechanizm Finansowy, Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, Komponent ,,Demokracja i społeczeństwo obywatelskie".

Projekt miał na celu uwrażliwienie przedstawicieli samorządu terytorialnego różnego szczebla w całym kraju, na to jaki potencjał w zakresie pobudzania działań obywatelskich drzemie w instytucji sołtysa.
Niemniej ważnym celem projektu było stworzenie podstaw współpracy miedzy samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem naukowym zmierzającej do realizacji poprzez samorząd pomocniczy oddolnych inicjatyw obywatelskich. W 2006 roku Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Stowarzyszenie Fundamenty Silnego Państwa zorganizowały we współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej oraz Urzędem Gminy Komorniki konferencję pod tytułem „Samorząd pomocniczy na wsi Polskiej.

Więcej…
 

Żyjąca Natura 2000
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 2849 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

2008/2009 - ,,Żyjąca Natura 2000" - Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,,Żyjąca Natura 2000" – w ramach dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt dotyczył przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej mającej na celu kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców wsi na temat wdrożenia w Polsce Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, prawnych i merytorycznych podstaw jej wyznaczania, procedur związanych z inwestycjami na obszarach NATURA 2000, prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu sieci.

Więcej…
  
Fundusze Europejskie – skorzystajmy z tej szansy
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 3032 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

2008/2009 - ,,Fundusze Europejskie – skorzystajmy z tej szansy" - Źródło finansowania: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Projekt dotyczył przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej na temat skutecznego wykorzystania dostępnych środków finansowych skierowanych do lokalnych społeczności wiejskich, mających na celu wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.

Więcej…
  
Szkolenia dla sołtysów i liderów wiejskich w województwie mazowieckim
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 1810 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

2007 r.- Szkolenia dla sołtysów i liderów wiejskich w województwie mazowieckim - Źródło finansowania: Szkolenia zrealizowano na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Zorganizowano cztery spotkania szkoleniowe dla sołtysów i innych liderów wiejskich Głównym tematem szkoleń była odnowa wsi i możliwości pozyskiwania środków na realizację projektów odnowy wsi. Zebrani zapoznali się z historią i ideą odnowy wsi w Polsce i w Europie. Przedstawiono też został proces tworzenia projektów odnowy wsi.
2008 r. - Szkolenia dla sołtysów i liderów wiejskich w województwie mazowieckim Źródło finansowania: Szkolenia zrealizowano na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Zrealizowano drugą serię szkoleń dla sołtysów i innych liderów w województwie mazowieckim. Łącznie 18 szkoleń w których uczestniczyło ponad 2 000 tysiące osób.

  
Konferencja „Odnowa wsi – szanse i zagrożenia”
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 1839 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

2007 r. - Konferencja „Odnowa wsi – szanse i zagrożenia" - Źródło finansowania: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 28 września 2007 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas Międzynarodowych Targów Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA 2007 odbyła się konferencja mająca na celu podsumowanie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przygotowania i wdrażania programów odnowy wsi realizowanych w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi ..." a także zapoznanie uczestników z działaniami PROW 2007 – 2013 odnoszącymi się do wspierania rozwoju obszarów wiejskich („Odnowa i rozwój wsi" oraz Oś IV – Leader). Na towarzyszącej konferencji wystawie „Odnowa wsi" zaprezentowano najciekawsze projekty zrealizowane na terenie kraju w ramach Działania „Odnowa wsi...".

  
Wspólnie promujemy lokalne produkty
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 1898 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

2007 r. - Wspólnie promujemy lokalne produkty - Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej W dniach 23-24 marca br. w Hotelu „Energetyk" w Ślesinie k. Konina odbyła konferencja: „Wspólnie promujemy lokalne produkty".

W konferencji uczestniczyło 78 osób – przedstawicieli stowarzyszeń sołtysów z terenu całego kraju. Główne tematy konferencji: idea produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego w Europie, rola tych produktów w budowaniu produktu turystycznego, klastering i tworzenie marki za pośrednictwem dziedzictwa kulturowego. Zorganizowano także degustację potraw tradycyjnych przygotowaną przez producentów z terenu Wielkopolski. Projekt realizowany we współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszenie Sołtysów, Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego, Fundacją ,,Fundusz Współpracy", Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu przy Stowarzyszeniu Instytut Zachodni.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 6

rusza21a

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy