Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca EFRROW
1 2 3 4 5
Projekty

Promocja Ośrodka Informacji Europejskiej w Koninie
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 1861 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

2006 r. - Promocja Ośrodka Informacji Europejskiej w Koninie - Źródło finansowania: Fundacja Fundusz Współpracy, Program Agro-Info.

Zorganizowano i wykonano pięć spotkań promocyjno-informacyjnych na terenie każdego z pięciu powiatów z terenu działania Ośrodka. Pierwsza część spotkań miała charakter promocyjny (zostały zaproszone władze samorządowe, przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz terenów wiejskich oraz lokalne media). W drugiej części odbywały się wykład dla rolników na temat „Zmiany w zakresie dopłat bezpośrednich i wymagań, które będą stawiane rolnikom korzystających z nich". Uczestnicy spotkań otrzymali opracowane materiały informacyjne i ulotkę reklamową Ośrodka.

 

Samorząd pomocniczy na wsi polskiej. Między tradycją a ponowoczesnością
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 1762 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

2006 r.- ,,Samorząd pomocniczy na wsi polskiej. Między tradycją a ponowoczesnością" - Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Zorganizowano konferencję ,,Samorząd pomocniczy na wsi wielkopolskiej: między tradycją a ponowoczesnością".

Jej celem była wymiana myśli i doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządu pomocniczego między środowiskiem samorządowym a naukowym. Wydano również publikację, która jest owocem powstałej na forum w/w konferencji dyskusji.

  
Odnowa wsi. Dobre praktyki – nowe inicjatywy
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 1618 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

„Odnowa wsi. Dobre praktyki – nowe inicjatywy"

W dniu 13 października 2006 r., podczas Międzynarodowych Targów Rolniczych ,POLAGRA-FARM" w Poznaniu KSS zorganizowało wystawę i konferencję „Odnowa wsi. Dobre praktyki – nowe inicjatywy", których celem była promocja dobrych praktyk w zakresie działania ,,Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" a także przedsięwzięć innowacyjnych podejmowanych na terenach wiejskich m.in. w zakresie produkcji produktów regionalnych i lokalnych.

W konferencji objętej patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzięło udział ok. 300 uczestników z terenu całego kraju: sołtysów, członków rad sołeckich, grup odnowy, lokalnych grup działania, przedstawicieli urzędów gmin, urzędów marszałkowskich, starostw oraz inne zainteresowane osoby.

  
Ukraińska Wszechnica Wiejska
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 1733 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

Celem projektu ,,Ukraińska Wszechnica Wiejska" było tworzenie sprawnych struktur demokratycznych na wsi ukraińskiej, obejmujących lokalne (wiejskie) ciała przedstawicielskie, porozumienia (stowarzyszenia) na poziomie regionalnym oraz system wsparcia inicjatyw wiejskich na Wołyniu.

Projekt był adresowany do kilku grup: społeczności wiejskich (popularyzacja wiedzy o rozwoju obszarów wiejskich, o wiejskich liderach, wiejskich projektach, lokalnym procesie decyzyjnym), wiejskich liderów (wiedza i umiejętności dotyczące przywództwa, zarządzania, planowania, procesów grupowych i społecznych, procesu decyzyjnego, budowanie ponadlokalnych porozumień), przedstawicieli biznesu zlokalizowanego na obszarach wiejskich (znaczenie zaangażowania sektora prywatnego w popieranie sprawnego zarządzania), przedstawicieli jednostek publicznych [od szczebla lokalnego do regionalnego] (zasada partnerstwa i subsydiarności, partycypacja społeczna, współpraca z grupami obywatelskimi), kadry eksperckiej (zasady rozwoju obszarów wiejskich, praca edukacyjna z dorosłymi, specjalistyczne elementy planowania, zarządzania, budowania struktur i narzędzi wsparcia), dziennikarzy i innych członków elit opiniotwórczych.

  
Dobre partnerstwo – wspólne sukcesy
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 2594 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

W 2005 r. KSS zrealizowało projekt „Dobre partnerstwo – wspólne sukcesy", który uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt był realizowany na terenie 3 województw:
1. kujawsko-pomorskiego,
2. wielkopolskiego
3. zachodniopomorskiego.

Więcej…
  
Biegiem po zdrowie
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 2606 razy | Eksportuj do PDF | Drukuj Drukuj |

W 2005 r. KSS zrealizowało projekt Program rozwoju kultury fizycznej w środowisku wiejskim - I Mistrzostwa Polski Sołtysów i Członków Rad Sołeckich ,,Biegiem po zdrowie", który uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 6

rusza21a

laur18

 puzle

wsk2

oww

oww

 

a2hm 2017ab

ws2015

lex2017

fs por2016

dp 2016

 

10 1 14

 

 kssnawss3a

oww

oww

Tytu strony

Ekspert Odpowiada

gazetas copy