fs-ban.png
LEADER – co to jest LEADER?
Środa, 6 Marzec 2013 | Przeczytany 2493 razy | Drukuj

LEADER to program unijny, którego celem jest aktywizacja mieszkańców wsi i oddolne, innowacyjne realizowanie niewielkich lokalnych projektów. Cechą LEADERA jest budowanie kapitału społecznego mieszkańców poprzez ich aktywizację i polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami. Nazwa programu LEADER, to akronim z języka francuskiego Liaison entre actions de développement rural co oznacza powiązanie działań z zakresu wsi. Program finansowany jest ze środków wspólnotowych Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i współfinansowany ze środków budżetowych. W obecnej perspektywie finansowej (lata 2007 – 2013), polityka rozwoju obszarów wiejskich w Polsce realizowana jest poprzez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007 – 2013). Oś 4 LEADER jest jedną z czterech osi priorytetowych PROW 2007-2013. ...

Zobacz cały dokument