fs-ban.png
PODSUMOWANIE PROJEKTU „KULTURA ŁĄCZY POKOLENIA”
Czwartek, 12 Kwiecień 2018 | Przeczytany 582 razy | Drukuj

Darczyńca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Kultury.
Termin realizacji: 1 marca 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.
Teren objęty projektem: gmina Golina.
Uczestnicy bezpośredni: młodzież, osoby dorosłe, seniorzy, w sumie 25 osób.

Cel: rozwijanie kompetencji kulturalnych, społecznych, osobistych oraz pobudzanie kreatywności i ekspresji kulturalnej mieszkańców gminy Golina w powiecie konińskim (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i seniorów) oraz stwarzanie przestrzeni do ich integracji z pozostałymi członkami małej ojczyzny na rzecz rozwoju i krzewienia lokalnej kultury.
Poprzez nasze działania chcemy tworzyć warunki sprzyjające aktywizacji i samorozwojowi mieszkańców gminy Golina w międzypokoleniowym gronie, zwiększyć różnorodność form spędzania czasu wolnego. Wzmocnić ich aktywność i zaangażowanie w aktywne życie społecznokulturalne, by mogli lepiej, sprawniej, szczęśliwiej funkcjonować w swoich środowiskach, kształtować świadomość i nową kulturę relacji międzypokoleniowych.

 

Działania i rezultaty:

Wyłoniony w drodze rekrutacji 25-osobowy zespół uczestników (ok. 15 osób dorosłych, seniorów i ok. 10 reprezentantów młodego pokolenia) będzie uczestniczyć udziału w 2 warsztatach integracyjno-rozwojowych prowadzonych metodą dramy. Krótka ale energetyczna i zaskakująca rozgrzewka w postaci tego rodzaju spotkań to bardzo pożyteczne „ożywienie” (na początku przygody z projektem), po którym uczestnicy nie będą mogli się doczekać kolejnych zadań i wspólnej pracy podczas zaplanowanych serii 6  zajęć wokalnych. Dzięki tym zajęciom uczestnicy będą mogli się zjednoczyć poprzez śpiew, pokazać swoje możliwości i umiejętności wokalne.
Następnie zespół ułoży tekst piosenki międzypokoleniowej, której podkład muzyczny zostanie zaadoptowany przy wsparciu trenera/kompozytora. Uczestnicy dokonają również wyboru tekstu 2 dodatkowych, zapomnianych piosenek, którym nadadzą nutkę nowoczesności. Premierowy występ zespołu międzypokoleniowego, który zaprezentuje przygotowane utwory będzie miał miejsce podczas zorganizowanego na przełomie listopada i grudnia 2017 r.  Festiwalu Kultury Lokalnej. Wydarzenie to zgromadzi również miejscowych artystów, twórców ludowych, którzy zapoznają mieszkańców i zaproszonych gości z własnym dorobkiem/repertuarem artystycznym.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego