fs-ban.png
Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją
Wtorek, 30 Lipiec 2013 | Przeczytany 9135 razy | Drukuj

2013 – 2014 „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją" - Źródło finansowania: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Projekt ma na celu pobudzenie 135 lokalnych liderów do innowacyjnych działań na rzecz partycypacji obywatelskiej i współdziałania na wsi przez wzrost kompetencji u min. 80% uczestn. warsztatów i sprzyjający temu wzrost świadomości wśród ok. 60 000 czytelników „Gazety Sołeckiej", 3 000 czytelników poradnika i przewodnika, ok. 6 000 odbiorców SMS oraz min. 80 000 użytkowników serwisu www.funduszesoleckie.eu.

Cele szczegółowe: 1/ wzrost kompetencji wiejskich liderów, 2/ wykształcenie nawyku korzystania z informatycznych narzędzi promujących aktywność 3/ podniesienie motywacji do animowania partycypacji i współdziałania.

Główne działania to przeprowadzenie warsztatów kompetencyjnych, publikacja wkładek tematycznych w „Gazecie Sołeckiej", druk i dystrybucja poradnika oraz przewodnika dla wiejskich liderów, przeprowadzenie konkursu dobrych praktyk, ich promocja na konferencji finalizującej, kontynuacja serwisu informacyjnego przez telefonię komórkową i działań informacyjno-doradczych na www.funduszesoleckie.eu.